Log na Twojej stronie www

Pojedynczy log

Jeśli prowadzisz tylko jeden log użyj poniższego kodu. Pamiętaj by zmienić adres URL na ten prowadzący do Twojego loga. Znajdziesz go w Zakładce Moje Logi w panelu [Publiczny adres URL]
<iframe src="http://lf11.pl/lf11_log.php?log_id=1" frameborder="0" style="width:100%; height: 500px;"></iframe>

Wiele logów

Jeżeli posiadasz więcej niż jednego loga skorzystaj z poniższego opisu :) Możesz też pobrać cały kod - log_on_your_www.zip

Live demo - http://161at215.nstrefa.pl/index.php?show=log

 • Zdefiniuj listę logów
  $log['url'][1] = 'http://lf11.pl/lf11_log.php?log_id=1';	
  $log['call'][1] = '161AT215';								
  
  $log['url'][2] = 'http://lf11.pl/lf11_log.php?log_id=2';	
  $log['call'][2] = '47AT215';								
  
  $log['url'][3] = 'http://lf11.pl/lf11_log.php?log_id=22';	
  $log['call'][3] = '161AT/ID40 - 2012';	
 • Utwórz pole wyboru loga
  if(!$_GET['log'] || $_GET['log'] == '')
  		{
  			$id = 2; // get 47AT215 log
  		}
  		else
  		{
  			$id = $_GET['log'];
  		}
  
  for($i=1; $i<=count($log['call']); $i++)
  {
  	if(($i == $_GET['log']) || (!isset($_GET['id']) && $i == $id)) $selected = 'selected'; else $selected = '';
    $llist.= '<option type="text" '.$selected.' value="' . $i . '">' . strtoupper($log['call'][$i]) . '</option>';
  }
  $content .= '
  <TABLE border="0" width="98%">
  	<TR>
  		<TD>
  			<form action="index.php?show=log" method="get" name="CheckLog">
  				<input type="hidden" name="show" value="log">
  				<select name="log" onchange="this.form.submit();">'.$llist.'</select>
  			</form>
  		</TD>
  	</TR>
  </TABLE>';
  
 • wyświetl dane na stronie www
  $content .= '<h1>'.$log['call'][$id].'</h1>';
  $content .= '<iframe src="'.$log['url'][$id].'" frameborder="0" style="width:100%; height: 500px;"></iframe>'; 
Advert: CakePronto - Best Cakes in Liverpool